Okvir rezultatov projekta FLI CREATE

Cilj projekta je bil izboljšati učni uspeh in učinkovitost učencev v vključenih šolah. V projektni strategiji se pričakuje, da bo ta cilj dosežen z uskladitvijo učnih procesov s kognitivnimi procesi učencev z učenjem in izvajanjem pedagogike v skladu s pristopom obrnjenega razreda.

Projekt je zlasti pospeševal in spodbujal razvoj kompetenc učiteljev na naslednjih področjih:

  • Izvajanje pristopa obrnjene učilnice, uporaba digitalnih tehnologij in internetnih virov za poučevanje;
  • uporaba aktivnih metod poučevanja v skladu s pristopom obrnjene učilnice (metoda ustvarjalnosti, simulacija, učenje na podlagi pripovedovanja zgodb);
  • Ustvarjalnost in reševanje problemov pri pouku, uporabna tako za razvoj učnih pripomočkov, ki jih učenci uporabljajo doma, kot za zasnovo in vodenje dejavnosti v razredu.

Rezultati projekta, ki so prispevali k doseganju ciljev projekta, so bili predvsem:

Intelektualni rezultat št. 1

Učni načrt, primeren za usposabljanje učiteljev na treh področjih znanja

IO1 Curriculum SI

Intelektualni rezultat št. 2

E-book Flipped Classroom SI

Zbirka orodij, ki vsebuje OER in gradiva za usposabljanje (A4), ki so na voljo učiteljem:

Gradivo za samostojno učenje

IO2 Uvod v tečaj SI

IO2 M1 – Metoda OBRNJENE UČILNICE SI

IO2 M2 – AKTIVNA METODA POUČEVANJA SI

IO2 M3 – Koncept kreativnosti SI

Dejavnosti usposabljanja (na spletu & v živo):

Modul za ustvarjalnost

C1 GUIDELINES FLICREATE CREATIVE SESSION SI

C1 Teaching with Creativity SI

C2 GUIDELINES FLICREATE CREATIVE SESSION SI

Modul obrnjene učilnice

C1 Učna dejavnost SI

C2 Obrnjeno učenje predstavitev SI

C2 NALOGA in merila za ocenjevanje za 1. in 2. dan SI

C2 Naloge SI

C2 Delovanje_iTSTudy SI

Aktivne metode poučevanja

C2 FLI CREATE Učna dejavnost PRIČAKOVANJA UDELEŽENCEV AKTIVNE METODE UČENJA SI

C2 Trening_Aktivnih_Metod_1_SI

C2 Trening_Aktivnih_Metod_2_SI

C2 Trening_Aktivnih_Metod_3_SI

Pedagoško gradivo, ki ga je mogoče takoj izvajati z učenci:

  • 76 učnih načrtov in predmetov, ki temeljijo na FC metodi in se učinkovito uporabljajo v Italiji, na Poljskem, Madžarskem, v Sloveniji in Španiji
  • 5 načrtov učnih ur o uporabi metode poučevanja na podlagi pripovedovanja zgodb.

IO2 FLICREATE POROČILO SI

Didactic materials for Pilot Test SL

  • Smernice o organizacijskih spremembah za uporabo metode obrnjene učilnice, ki temeljijo na organizacijskih ovirah, ki so se pojavile pri uporabi metode obrnjene učilnice, in na rešitvah, ki jih je treba sprejeti.