Rezultaty projektu FLI CREATE
Celem projektu była poprawa wyników szkolnych uczniów w szkołach biorących udział w projekcie.Strategia projektu zakładała osiągnięcie tego celu poprzez dostosowanie procesów nauczania do procesów poznawczych uczniów poprzez uczenie się i wdrażanie metodologii zgodnej z podejściem Flipped Classroom.

W szczególności projekt sprzyjał i wspierał rozwój kompetencji nauczycieli w następujących obszarach:
– Realizacja podejścia Flipped Classroom, wykorzystanie technologii cyfrowych i zasobów do nauczania;
– Stosowanie aktywnych metod nauczania zgodnych z Flipped Classroom (Metoda Kreatywności, Symulacja, Storytelling);
– Kreatywność i rozwiązywanie problemów w nauczaniu przydatne zarówno przy tworzeniu obiektów edukacyjnych, które uczniowie wykorzystują w domu, jak i przy tworzeniu koncepcji i zarządzaniu zajęciami w klasie.

Produkty projektu, które przyczyniły się do osiągnięcia celów projektu to przede wszystkim:

 

Produkt intelektualny nr 1
Program nauczania odpowiedni do szkolenia nauczycieli w trzech obszarach umiejętności

IO1_Curriculum_PL

Produkt Intelektualny nr 2
Zestaw narzędzi zawierający otwarte zasoby edukacyjne i materiały szkoleniowe (A4) udostępniony nauczycielom:

E-book Flipped Classroom PL

Materiały do samokształcenia

IO2  Introduction to the course_PL

IO2 M1 – The FLIPPED CLASSROOM method PL

IO2 M2 – Active Teaching Methods_PL

IO2 M3 – Creativity Concept Polski PL

Materiały do nauki on-line
Moduł kreatywności

C1 Teaching with Creativity PL

GUIDELINES FLICREATE C1 CREATIVE SESSION_PL

C2 GUIDELINES FLICREATE CREATIVE SESSION_PL

Moduł odwróconej klasy

C1 Activity_Day1 PL

C2 Flipped Learning presentation PL

C2 FC_Operate_iTSTudy PL

C2 Assignment and assessment criteria for Day 1&2 1_2_PL

C2 Activity_Day1 PL

Aktywne Metody Nauczania

C2 Learning activity PARTICIPANT EXPECTATIONS_PL

C2 Active_Methods_Training_PART1 PL

C2_Active_Methods_Training_PART2 PL

C2_Active_Methods_Training_PART3 PL

Materiały pedagogiczne możliwe do natychmiastowego wdrożenia w pracy z uczniami:

  • 76 scenariuszy lekcji i obiektów dydaktycznych opartych na FC skutecznie stosowanych we Włoszech, Polsce, Węgrzech, Słowenii, Hiszpanii;
  • 5 scenariuszy lekcji dotyczących zastosowania metody nauczania opartej na opowiadaniu.

Wskazówki dotyczące zmian organizacyjnych w zakresie stosowania pedagogiki Flipped Classroom w oparciu o przeszkody organizacyjne napotykane w stosowaniu podejścia Flipped Classroom i rozwiązania, które należy przyjąć.

Prezentacje działań i materiałów pedagogicznych (scenariusze lekcji i obiekty dydaktyczne opracowane w każdym kraju.

IO2 FLICREATE RAPORT KOŃCOWY _PL

Didactic material for Pilot Test PL